Besøg vores udstillere:

Er dit firma ikke registreret i EU og er dine medarbejdere ikke EU borgere, skal de bruge forretningsvisum invitationer for at kunne søge om tilladelse til at opholde sig i Danmark. Vi sender gerne en invitation til firmaer/personer der ønsker at udstille på Stenmessen København. Tilmeld jer messen og udfyld dernæst skemaet nedenfor så hører du/I fra os snarest.

Are you not a European (EU) citizen you will need a VISA invitation to be able to apply for a VISA. Doing the visa invitations is time consuming for us so please fill out the forms 100% correct. The price for a VISA invitation is EURO 50.00, the cost is deducted from the booth/table fee but is not refundable.

Remember to submit a seperate form for all company employees needing a Visa invitation.  Visa invitations are digital, meaning we will get back to you with a code you you  provide at the embassy/consul.

Information concerning the visa applicant – the person requiring the visa.

Name:*
Date of birth:*
 / 
 / 
Gender:*
Nationality:*
Address:*
Phone:*
-
E-mail:*

Information concerning the applicant’s company.


Company name:*
Company website:
Company Address:*
Company E-mail:*
Company Phone:*
-
In which branch of the company is the applicant employed and in which capability?:*

Information concerning the upcoming visit.


When is the applicant to arrive?:*
 / 
 / 
When is the applicant to depart?:*
 / 
 / 
Where will the applicant be staying during the visit?*
Will you (the applicant) participate in other fairs/shows while in Denmark?*
Check the box and click submit to go to Paypal to make the payment :*